Ring oss för rådgivning kring skadeståndsfrågor relaterat till offentlig upphandlig.

Sten Lövrup

Jurist

Skadestånd ifrån myndighet vid offentlig upphandling

Har en upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling och har du pga. deras agerande lidit skada? Då kan du ha rätt till skadestånd och vi kan hjälpa dig att driva den processen. Vi har drivit ett flertal framgångsrika skadeståndsprocesser med anledning av myndigheters brott mot upphandlingslagstiftningen och begärt ersättning när man genomfört otillåtna direktupphandlingar, ingått avtal i strid med avtalsspärr och brutit mot strikta rangordningar. Vi hjälper dig med att ansöka om rättskydd hos ditt försäkringsbolag, inleda en dialog med myndigheten om ev. möjligheter till förlikning och driva processen i domstol om det i slutändan blir nödvändigt.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.