Grattis, du har vunnit upphandlingen och blivit etta på ramavtalet. Du sätter dig ner och väntar på att avropen ska börja trilla in. Veckorna går och inget händer. Ramavtalet skulle ju vara värt flera miljoner kronor. Vad gör du? Sten Lövrup reder ut dina alternativ.

Att du skulle bli rangordnad etta och sedan inte få några avrop alls är inte särskilt vanligt. Däremot händer det att inte alla avrop går till den som ligger först i rangordningen, även om det är så ett rangordnat ramavtal ska fungera.

Ett strikt rangordnat ramavtal är ett exklusivitetsavtal
Ett ramavtal med rangordning är bara ett annat namn för att beskriva ett exklusivitetsavtal. Att i första hand beställa av andra leverantörer än den som är rangordnad etta är därför ett tydligt avtalsbrott.

Har du tillfrågat den som är rangordnad etta och fått ett nej ska du gå till den som är tvåa. Får du ett nej där också går du till trean och så vidare. Alla typer av avsteg från den här principen är ett avtalsbrott. Att fråga trean innan du frågar tvåan är även det ett tydligt brott mot den fastställda rangordning som avtalet bygger på.

Om den upphandlande myndigheten inte följer sitt ramavtal blir det till slut frågan om att som leverantör begära skadestånd i domstol.

Hur får du myndigheten att följa rangordningen?
Som leverantör finns det flera saker du kan göra för att få den upphandlande myndigheten att följa avtalet i upphandlingen. Första steget är givetvis att ta kontakt med myndigheten och fråga varför det inte kommer några beställningar, eller varför det inte kommer så många beställningar som det rimligtvis borde göra för den som är rangordnad först.

Det kan finnas en naturlig förklaring, exempelvis att det beror på övergången till en ny leverantör, inhouse-undantag i avtalet eller andra skäl, som gör att avropen inte är större än de som går till dig. Men det kan också vara så att den upphandlande myndigheten inte har tillräckligt god kontroll över sin beställarorganisation och att enskilda beställare därför beställer i strid med avtalet.

Tala om att du har uppmärksammat att avropen från avtalet inte utvecklar sig på det sätt som du har anledning att förvänta dig utifrån förfrågningsunderlaget, och fråga hur det kan komma sig. Att inleda en dialog och på det sättet försöka lösa situationen är alltid den bästa vägen fram i en affärsrelation.

För en eventuell framtida skadeståndsprocess är det även viktigt att kunna visa att du har försökt begränsa skadan av avtalsbrotten genom att påtala dem för den upphandlande myndigheten och kräva rättelse, i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer.

Skulle du inte nå någon framgång med dina försök till dialog med den upphandlande myndigheten återstår det att gå till domstol för att kräva skadestånd.

Vad du bör tänka på då kan du läsa mer om i del två av artikeln.

Den här artikeln publicerades ursprungligen här

© 2021 överprövning - Alla rättigheter förbehållna.

logo-footer