Kontakta oss för juridisk rådgivning i avtalsrätt eller offentligrätt.

Sten Lövrup

Jurist

Juridisk rådgivning för hantering av offentliga myndigheter

Sitter du i diskussioner med en offentlig aktör avseende ett existerande avtal och behöver hjälp med biträder eller tolkning av klausuler? Har du funderingar eller frågor angående överprövning, regelverket för offentlig upphandling eller hur det fungerar och vad man ska tänka på vid affärer med offentlig sektor? Vi hjälper dig med alla dina frågor och funderingar.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen är en stark och central del av den svenska rättsordningen. Den betyder att allmänheten har full tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet. I praktiken nyttjas detta omedvetet av allmänheten då det ger uttryck på olika sätt igenom Sveriges grundlagar. T.ex. Genom allmänna handlingars offentlighet. Med allmänna handlingar menar man all form av information så som t.ex. texter och bilder. En handling anses vara allmän när den förvaras hos en myndighet. Handlingen ska vara skickad till eller skapad av myndigheten. Det kan i vissa fall finnas vissa situationer där en allmän handling begränsas med sekretess och då inte anses vara allmän. T.ex. när det rör sig om säkerhetskopior som underlag för beslut.

Offentlig rätt

Offentlig rätt består brett utav; statsrätt, processrätt och förvaltningsrätt. Dessa reglerar i sin tur hur myndigheter får förhålla sig gentemot civila medborgare samt hur myndigheter förhåller sig gentemot andra myndigheter. Om man ska vara mer specifik med offentlig rätt så brukar man mer fokusera på de rättsområden som rör statens, kommunernas och myndigheters organisation, kompetens, förvaltning och myndighetsutövning.

Avtalsrätt

Avtalslagen brukar ses som den mest centrala delen av svensk avtalsrätt och reglerar alla former av avtal som sluts mellan svenska parter. Dvs. den reglerar all ifrån att en individ köper en kaffe på Pressbyrån till att Telias VD slutit avtal med en leverantör. Avtalslagen är i praktiken en så kallad “fall back”, en lag som kan användas i de situationer då det inte finns någon annan mer specifik lagstiftning tillgänglig. Avtalslagen handlar alltså om själva avtalsslutandet, dvs. två parter som kommit överens om en given situation kring en transaktion av något slag dem emellan.

Avtalsrätt offentlig upphandling

Avtalsrätt gällande offentlig upphandling styrs av lagen om offentlig upphandling som har som huvudsaklig uppgift att reglera själva tilldelningen av ett offentligt kontrakt i enlighet med de avtalsrättsliga aspekterna.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.