Vilka egenskaper hos en person motiverar en viss prisbild som inte skulle accepteras hos en annan? Hur hittar man unisona mervärden? Det är ju nästan omöjligt. Att köpa en konsult är i mångt och mycket att köpa en relation och att det är ju en sak som inte går att kvantifiera. En person kan vara…

Leverantören ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget. Obligatoriska krav på Leverantören och tjänsten måste uppfyllas. Genom anbudssvar accepterar Leverantören samtliga föreskrivna…” Och sådär fortsätter det, sida upp och sida ner. Företagare som tänkt testa på det här med offentlig upphandling, men sedan tröttnat innan de ens hunnit fram till…

Grattis, du har vunnit upphandlingen och blivit etta på ramavtalet. Du sätter dig ner och väntar på att avropen ska börja trilla in. Veckorna går och inget händer. Ramavtalet skulle ju vara värt flera miljoner kronor. Vad gör du? Sten Lövrup reder ut dina alternativ. Att du skulle bli rangordnad etta och sedan inte få…

För att ha möjlighet att begära skadestånd för den skada du anser dig ha lidit när en upphandlande myndighet brutit mot avropsordningen i ett avtal måste du först kunna bevisa din skada. Här kommer fördelen med offentlighetsprincipen in. Har du en exklusivitetsklausul i ett avtal med ett privat företag är det inte helt lätt att…

Vad är ramavtal? Hur fungerar avrop? Vilka typer av ramavtal finns det? Sten Lövrup reder ut begreppen och går igenom vad rangordnade ramavtal är. När offentlig sektor gör upphandlingar  så kan de grovt delas in  i objektsupphandlingar och ramavtalsupphandlingar. En objektsupphandling är, som det låter, en upphandling av ett specifikt objekt/en vara, en avgränsad tjänst…

Måste jag som anbudslämnare begära sekretess när jag lämnar in anbudet. Borde inte upphandlaren automatiskt sekretessbelägga känsliga uppgifter i ett anbud? Frågorna besvaras av Sten Lövrup. En läsare har ställt en intressant fråga om sekretess. Den som ställde frågan hade lämnat anbud i en offentlig upphandling, utan att begära sekretess. När frågeställaren senare inser detta…

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect.

Rätt sätt att ställa frågor till upphandlaren kan göra att kraven justeras för att passa ditt anbud bättre. Sten Lövrup förklarar hur du bör ställa frågor för att få maximal utdelning. Så du har bestämt dig för att du är lite sugen på att lämna anbud i en upphandling. Du läser underlaget och känner dig…

Sekretessbelägga anbud: hur ska jag göra och vad kan jag räkna med att få sekretess på? Sten Lövrup besvarar frågorna. Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess i offentlig upphandling. Den här gången med fokus på hur man ska kan begära sekretess och vad man med fog kan förutsätta att man kan få sekretessbelagt. Offentlighet…

När man tänker på startups är kanske några adjektiv som vanligen dyker upp ord såsom nytänkande, energifyllda och risktagande. Startups är ofta snabbfotade organisationer med stor innovationsförmåga och korta beslutsvägar. Offentlig sektor är i mångt och mycket raka motsatsen. Vill man då som startup-bolag ens ha med den offentliga sektorn att göra? För att verkligen…

Page 1 of 21 2

© 2021 överprövning - Alla rättigheter förbehållna.

logo-footer