Ring oss för rådgivning i frågor kring avtalstolkning.

Sten Lövrup

Jurist

Hjälp med avtalstolkning

Har du och myndigheten olika tolkningar när det kommer till ett ingånget avtal eller har det dykt upp situationer när ni är osäkra på hur avtalet ska tolkas. Kanske kommer myndigheten med en mängd invändningar och hänvisningar till upphandlingslagstiftningen till stöd för att deras tolkning ska vara gällande. Vi hjälper er att navigera i hur man bör tänka med lagstiftningens inverkan på avtalet, vem lagstiftningen egentligen binder och hur man på bästa sätt kan jämka ihop myndighetens och leverantörens önskemål och tolkningar. En bra dialog och avtalsrelation bygger på både juridik, dialog och samarbete.

Avtalstolkning i offentlig upphandling

Om avtalstolkning kan anses vara komplext och och subjektivt så är avtalstolkning i offentlig upphandling, eller rättare sagt tolkning av offentliga kontrakt än mer komplext. Avtalstolkning i offentlig upphandling berörs av både offentlig rätt och privat rätt. En grundläggande del i detta som orsakar denna komplexitet är att den offentliga rätten syftar till att tillgodose samhällets bästa medan avtalsrätten bygger på avtalsfrihet i den ekonomiska omsättningens intresse. Relationen mellan dessa två regelverk, det offentliga och det privata, kan leda till att en domstol tolkar ett avtal friare och kan utifrån det göra bedömningar med grund i ett av dessa regelverk. Vilket av dem som i slutänden kommer användas vet man inte. Därför är det av extra stor vikt att man säkerställer att ens ombud är en erfaren expert. Kontakta oss om du vill veta mer.

Vad är avtalstolkning?

Avtalstolkning är precis som det låter, tolkning av ett avtal. Hur ett avtal sedan skall tolkas är mer komplicerat och det kan göras på flera olika sätt. Oavsett hur man själv, en jurist eller en motpart väljer att tolka ett avtal så är det i slutänden en domstol som avgör vilken metod som ska tillämpas. Vid en tvist får parterna lägga fram sina argument för den metod de anser vara lämpligast att tillämpa. Det finns idag en mängd olika metoder för avtalstolkning och domstolen har utvecklat flera tolkningsregler i rättspraxis. Några av de grundläggande tolkningsmetoder och tolkningsregler som används är följande.

  • Språkinriktad tolkning
  • Teologisk tolkning
  • Branschinriktad tolkning
  • Norminriktad tolkning
  • Systeminriktad tolkning
  • Oklarhetsregeln
  • Minimiregeln
  • Tolkning e contrario
  • ”Skrivet går före tryckt”

Oklarhetsregeln

Med oklarhetsregeln menas att ett avtal skall tolkas till nackdel gentemot den part som formulerat eller lagt fram och på så vis anses vara ansvarig för avtalet.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.