Ring oss för hjälp med att lämna anbud vid offentlig upphandling.

Sten Lövrup

Jurist

Ska du lämna ett anbud?

Går du i anbudslämnartankar men är osäker på om du verkligen kommer lyckas att fylla i allting rätt, om du uppfyller alla krav eller om du uppfattat förfrågningsunderlaget rätt? Då kan vi hjälpa dig att navigera rätt så att du får mesta möjliga utväxling på ditt anbud och också kan fokusera på rätt saker på rätt sätt. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att hjälpa bolag att lämna anbud till offentlig sektor och kvalitetssäkra såväl anbud som processer.

Anbud i offentlig upphandling

Att lämna anbud i offentliga upphandlingar skiljer sig en del ifrån att lämna en offert i privat sektor. Upphandlande myndigheter är bundna av lagen om offentlig upphandling för den absoluta majoriteten av sina inköp. Det innebär att de måste de följa ett lite mer formalistiskt upplägg för inköpen än vad som ofta är fallet i privat sektor. Eftersom lagen bl.a. innehåller krav på att samtliga leverantörer måste behandlas lika så finns det väldigt lite utrymme för pragmatiska bedömningar, ” vara schysst” eller ta hänsyn till sådant som inte framgår av underlaget. Har den upphandlande myndigheten t.e.x. ställt krav på att man måste kryssa i alla rutor i underlaget för att bekräfta att man uppfyller kraven så måste man göra det. Den upphandlande myndigheten får inte avvika ifrån de krav som de ställt upp, även om det ibland får väldigt olyckliga konsekvenser.

Kvalitetssäkring av anbud

Eftersom regelverket ser ut som det gör är det av yttersta vikt att man är noggrann när man lämnar sitt anbud till offentlig sektor. Även sådant som kan kännas som små och obetydliga fel kan innebära att man bli förkastad och inte ges möjlighet att leverera på kontraktet. Är det dessutom tal om ett ramavtal kan man bli helt utestängd ifrån alla affärer med den upphandlande myndigheten i många år framöver. Det är därför av yttersta vikt att man kvalitetssäkrar sitt anbud och ser till att man verkligen fått med allt det som myndigheten efterfrågat, att man inte missförstått något stycke och att alla bilagor är med, samt ifyllda på det sätt som efterfrågats.

Det här är någonting som man givetvis kan göra helt på egen hand, men beroende på hur van anbudsgivare man är och hur mycket tid man har över till sitt anbudsarbete så kanske det också kan vara sådant som man hellre lägger ut på en annan part. Vi har lång och gedigen erfarenhet av att kvalitetssäkra anbud och har därför möjligheten att göra den här typen av kvalitetssäkringar på ett effektivt och prisvärt sätt. För de flesta uppdrag kan vi erbjuda ett fast, konkurrenskraftigt pris för en kvalitetssäkring av anbud. Behöver ni hjälp att författa texter, upprätta kvalitetsledningssystem eller annan dokumentation kan vi hjälpa er även med detta.

Fyll i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan.