Rätt sätt att ställa frågor till upphandlaren kan göra att kraven justeras för att passa ditt anbud bättre. Sten Lövrup förklarar hur du bör ställa frågor för att få maximal utdelning. Så du har bestämt dig för att du är lite sugen på att lämna anbud i en upphandling. Du läser underlaget och känner dig…

Sekretessbelägga anbud: hur ska jag göra och vad kan jag räkna med att få sekretess på? Sten Lövrup besvarar frågorna. Jag fortsätter på förra veckans tema offentlighet och sekretess i offentlig upphandling. Den här gången med fokus på hur man ska kan begära sekretess och vad man med fog kan förutsätta att man kan få sekretessbelagt. Offentlighet…

© 2021 överprövning - Alla rättigheter förbehållna.

logo-footer