När man tänker på startups är kanske några adjektiv som vanligen dyker upp ord såsom nytänkande, energifyllda och risktagande. Startups är ofta snabbfotade organisationer med stor innovationsförmåga och korta beslutsvägar. Offentlig sektor är i mångt och mycket raka motsatsen. Vill man då som startup-bolag ens ha med den offentliga sektorn att göra? För att verkligen…

© 2021 överprövning - Alla rättigheter förbehållna.

logo-footer