Det är svårt att nå framgång vid överprövningar med invändningar om jäviga tjänstemän (se till exempel Kammarrätten i Göteborg mål nummer 2967-13). Bevisbördan har i stort sätt legat på leverantören att visa att ”jävigheten” har lett till att någon av de grundläggande principerna trätts för när. Att ”bevisa” att en jävig person vid till exempel…

© 2021 överprövning - Alla rättigheter förbehållna.

logo-footer