782 miljarder

Per år i tilldelade kontrakt

2,1 miljarder

Per dag i tilldelade kontrakt

4

Anbud per upphandling i snitt

45%

Av lämnade anbud tilldelas kontrakt

Våra tjänster

Vi biträder och ger råd innan, under och efter genomförandet av en offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar omsätter minst 782 miljarder svenska kronor varje år. Offentlig sektor är dessutom en trygg och stabil kund som enligt lag aldrig har betaltider överstigande 30 dagar, och som heller inte ställer in sina betalningar eller går i konkurs. Det finns alltså liten eller ingen kreditrisk när det gäller leveranser till offentlig sektor. Det finns alltså mer än ett skäl att inkludera offentlig sektor i sin kundstock.

För att kunna leverera på ett bra och effektivt sätt till offentlig sektor så gäller det dock att vara medveten om, och anpassa sig till, de spelregler som gäller. Det är här vi kommer in. Med lång och gedigen erfarenhet av att jobba för, med och mot offentlig sektor så kan vi hjälpa er att säkerställa att såväl ni som myndigheten följer spelreglerna.

Överprövning

6% av upphandlingarna överprövas, och den absoluta majoriteten på goda grunder. Offentliga upphandlingar är ofta satta under stark prispress och det är därför oerhört viktigt att alla leverantörer tillåts att lämna sitt anbud under samma förutsättningar. Vi hjälper dig när du känner att upphandlingsprocessen inte gått till på rätt sätt. Kanske finns det saker i kravställningen som du tycker varit felaktigt formulerat eller beskrivet eller så är utvärderingen upplagd eller genomförd på ett sådant sätt att det drabbat ditt bolag negativt. Vi har stor erfarenhet av överprövningsärenden och praxis och kan hjälpa dig att avgöra om det finns en process att driva. Du kan läsa mer om överprövning av offentlig upphandling och processen här

Överprövning →
Kvalitetssäkring av anbud →
Juridisk rådgivning →
Ogiltigförklara avtal →
Skadestånd →
Avtalstolkning →

Kvalitetssäkring av anbud

Går du i anbudslämnartankar men är osäker på om du verkligen kommer lyckas att fylla i allting rätt, om du uppfyller alla krav eller om du uppfattat förfrågningsunderlaget rätt? Kontakta oss så hjälper vi dig med ert anbud.

Juridisk rådgivning

Sitter du i diskussioner med en offentlig aktör avseende ett existerande avtal och behöver hjälp med biträder eller tolkning av klausuler? Kontakta oss så hjälper vi dig. 

Ogiltigförklara avtal

Har en upphandlande myndighet ingått ett avtal i strid med avtalsspärren eller har de kanske genomfört otillåtna direktupphandlingar? Kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Avtalstolkning

Har du och myndigheten olika tolkningar när det kommer till ett ingånget avtal eller har det dykt upp situationer när ni är osäkra på hur avtalet ska tolkas. Kontakta oss så hjälper vi er!

Skadestånd

Har en upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling och har du pga. deras agerande lidit skada? Då kan du ha rätt till skadestånd! Vi kan kan hjälpa dig driva processen!

Utbildning

Är ni några stycken som arbetar kontinuerligt med offentlig sektor, anbudslämning och överprövningar så erbjuder vi utbildningar anordnade både som hel- och halvdagar. Vi skräddarsyr utbildningen efter ert behov och går igenom senaste praxis, aktuella domar och delar med oss av tips och tricks. Vi kan även ordna workshops där vi diskuterar era egna erfarenheter eller går igenom kniviga anbud som ni sitter med nu eller haft tidigare. Vi lägger upp utbildningsinsatsen precis så som ni vill ha den!

Artiklar

Här återfinner du artiklar som Sten Lövrup skrivit och publicerat i olika publikationer under åren.

Vilka egenskaper hos en person motiverar en viss prisbild som inte skulle accepteras hos en…

Leverantören ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget. Obligatoriska krav…

Grattis, du har vunnit upphandlingen och blivit etta på ramavtalet. Du sätter dig ner och…

För att ha möjlighet att begära skadestånd för den skada du anser dig ha lidit…

Vad är ramavtal? Hur fungerar avrop? Vilka typer av ramavtal finns det? Sten Lövrup reder…

Måste jag som anbudslämnare begära sekretess när jag lämnar in anbudet. Borde inte upphandlaren automatiskt…

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect.

Rätt sätt att ställa frågor till upphandlaren kan göra att kraven justeras för att passa…

Sekretessbelägga anbud: hur ska jag göra och vad kan jag räkna med att få sekretess…

När man tänker på startups är kanske några adjektiv som vanligen dyker upp ord såsom…

Adams also came to understand how important it was that his carefully crafted photos were reproduced to best effect. At Bender’s invitation, he joined the prestigious Roxburghe Club, an association devoted to fine printing and high standards in book arts.

Det är svårt att nå framgång vid överprövningar med invändningar om jäviga tjänstemän (se till…

Kontakt

Fyll I formuläret nedan så kontaktar vi dig inom en timme, eller ring oss på 0739-062098!